Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

QUE HAN SKD11-QUE HAN SKD61

TÊN HÀNG: QUE HÀN SKD11-SKD61

QUI CÁCH:1.2MM-1.6MM-2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM/CÂY

LIÊN HỆ MUA HÀNG: MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀN THÉP SKD11

CHỨC NĂNG: DÙNG HÀN CÁC LOẠI THÉP KHUÔN SKD11

QUI CÁCH CÓ HÀNG : 1.2MM-1.6MM-2.4MM

CHIỀU DÀI 1000MM

XUẤT XỨ: GERMAN (ĐỨC)

LH MUA HÀNG MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀN THÉP SKD11

CHỨC NĂNG: DÙNG HÀN CÁC LOẠI THÉP KHUÔN SKD11

QUI CÁCH CÓ HÀNG : 1.2MM-1.6MM-2.4MM

CHIỀU DÀI 1000MM

XUẤT XỨ: GERMAN (ĐỨC)

LH MUA HÀNG MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀN THÉP SKD11

CHỨC NĂNG: DÙNG HÀN CÁC LOẠI THÉP KHUÔN SKD11

QUI CÁCH CÓ HÀNG : 1.2MM-1.6MM-2.4MM

CHIỀU DÀI 1000MM

XUẤT XỨ: GERMAN (ĐỨC)

LH MUA HÀNG MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

TÊN HÀNG: QUE HÀNG SKD 11-SKD61

Que hàn MRA TIG SKD-11 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-11 2.4MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 1.6MM

Que hàn MRA TIG SKD-61 2.4MM

CHIỀU DÀI :1000MM

XUẤT XỨ :GERMAN

LIÊN HỆ:MR HÙNG (0915.886.916)

LÀ LOẠI QUE HÀN CHẤT LƯỢNG XUẤT XỨ TỪ ĐỨC,THƯỜNG DÙNG ĐỂ HÀN CÁC LOẠI THÉP SKD11-SKD61 .CÁC LOẠI THÉP NÀY THƯỜNG DÙNG LÀM KHUÔN MẪU.QUE HÀN NÀY CHỊU NHIỆT-CHỊU LỰC TỐT