Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

Co,nối hơi hiệu SMC (Nhật)

TÊN HÀNG :CO NỐI HƠI

NHÃN HIỆU : SMC

LOẠI HÀNG : NỐI HƠI-CO HƠI LOẠI REN

LOẠI ỐNG -VAN TIẾT LƯU

SỬ DỤNG ỒNG HƠI 4MM-6MM-8MM-10MM-12MM-16MM

LH MUA HÀNG 0915.886.916

TÊN HÀNG :CO NỐI HƠI

NHÃN HIỆU : SMC

LOẠI HÀNG : NỐI HƠI-CO HƠI LOẠI REN

LOẠI ỐNG -VAN TIẾT LƯU

SỬ DỤNG ỒNG HƠI 4MM-6MM-8MM-10MM-12MM-16MM

LH MUA HÀNG 0915.886.916

TÊN HÀNG :CO NỐI HƠI

NHÃN HIỆU : SMC

LOẠI HÀNG : NỐI HƠI-CO HƠI LOẠI REN

LOẠI ỐNG -VAN TIẾT LƯU

SỬ DỤNG ỒNG HƠI 4MM-6MM-8MM-10MM-12MM-16MM

LH MUA HÀNG 0915.886.916

Tên hàng: Co nối hơi ống hơi

Nhãn hiệu:SMC - Xuất xứ: Nhật

Loại hàng: Co ống và Co ren-Nối Ống và nối ren 

Ren có 9.6mm - 13mm - 17mm - 21mm

Liên hệ : Mr Hùng ( 0915.886.916)

Tên hàng: Co nối hơi ống hơi

Nhãn hiệu:SMC - Xuất xứ: Nhật

Loại hàng: Co ống và Co ren-Nối Ống và nối ren 

Ren có 9.6mm - 13mm - 17mm - 21mm

Liên hệ : Mr Hùng ( 0915.886.916)

Tên hàng: Co nối hơi ống hơi

Nhãn hiệu:SMC - Xuất xứ: Nhật

Loại hàng: Co ống và Co ren-Nối Ống và nối ren 

Ren có 9.6mm - 13mm - 17mm - 21mm

Liên hệ : Mr Hùng ( 0915.886.916)

Tên hàng: Co nối hơi ống hơi

Nhãn hiệu:SMC - Xuất xứ: Nhật

Loại hàng: Co ống và Co ren-Nối Ống và nối ren 

Ren có 9.6mm - 13mm - 17mm - 21mm

Liên hệ : Mr Hùng ( 0915.886.916)