Công ty TNHH TẬP ĐOÀN PHAN NHÂN
yahoo skype
Mr Hùng

0915.886.916

Email: phanduchung2009@gmail.com
yahoo skype
Mrs Thu

0837.001010

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0818.12110

Email: congtyphannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Hòa

0856.101.101

Email: kinhdoanh03.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Na

0849.001010

Email: ketoan.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Thu

0813103103

Email: phannhanbaogia01@gmail.com
yahoo skype
Mrs.Chi

0845.001010

Email: phannhanbaogia@gmail.com
yahoo skype
Ms Mai

0917 171 916

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Hưng

0989.771.896

Email: vattuphannhan.com@gmail.com
yahoo skype
Ms Ngọc

0846.00.10.10

Email: phannhanbaogia8@gmail.com
yahoo skype
Ms Trang

0835 102 104

Email: kinhdoanh1.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Ms Nhung

0813.103.103

Email: kinhdoanh06.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mrs Mai

0917.17.19.16

Email: kinhdoanh02.phannhan@gmail.com
yahoo skype
Mr Duy

02513886916

Email: kinhdoanh07.phannhan@gmail.com

đinh cuộn-đinh dạng cuộn

 

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 - 2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm - 2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm - 2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm - 2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm - 2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm - 2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm - 2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm - 2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm - 2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm - 2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm- 2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm - 3mm x 76mm

3mm x 82mm - 3mm x 90mm

3mm x 100mm - 3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm - 3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 - 2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm - 2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm - 2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm - 2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm - 2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm - 2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm - 2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm - 2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm - 2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm - 2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm- 2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm - 3mm x 76mm

3mm x 82mm - 3mm x 90mm

3mm x 100mm - 3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm - 3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

 

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 - 2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm - 2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm - 2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm - 2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm - 2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm - 2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm - 2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm - 2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm - 2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm - 2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm- 2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm - 3mm x 76mm

3mm x 82mm - 3mm x 90mm

3mm x 100mm - 3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm - 3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

 

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 - 2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm - 2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm - 2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm - 2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm - 2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm - 2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm - 2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm - 2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm - 2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm - 2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm- 2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm - 3mm x 76mm

3mm x 82mm - 3mm x 90mm

3mm x 100mm - 3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm - 3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 

2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm

2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm

2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm

2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm

2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm

2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm

2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm

2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm

2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm

2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm

2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm

3mm x 76mm

3mm x 82mm

3mm x 90mm

3mm x 100mm

3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm

3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 

2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm

2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm

2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm

2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm

2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm

2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm

2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm

2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm

2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm

2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm

2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm

3mm x 76mm

3mm x 82mm

3mm x 90mm

3mm x 100mm

3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm

3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

 

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 - 2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm - 2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm - 2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm - 2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm - 2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm - 2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm - 2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm - 2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm - 2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm - 2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm- 2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm - 3mm x 76mm

3mm x 82mm - 3mm x 90mm

3mm x 100mm - 3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm - 3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)

Tên hàng:Đinh dạng cuộn ( Đinh cuộn)

Loại đinh: Đinh xoắn - Đinh trơn

Qui cách: 2.1mm x 32 - 2.1mm x 35mm ,

2.1mm x45mm - 2.1mm x50mm

2.2mm x 42mm - 2.2mm x45mm

2.2mm x 50mm - 2.3mm x 40mm

2.3mm x 45mm - 2.3mm x 50mm

2.3mm x57mm - 2.4mm x 57mm

2.4mm x 64mm - 2.5mm x 36mm

2.5mm x 42mm - 2.5mm x 50mm

2.5mm x 57mm - 2.5mm x 64mm

2.5mm x 67mm - 2.87mm x 60mm

2.87mm x 65mm- 2.87mm x 70mm

2.87mm x 82mm - 3mm x 76mm

3mm x 82mm - 3mm x 90mm

3mm x 100mm - 3.3mm x 90mm

3.3mm x 100mm - 3.5mm x 130mm

ĐÓNG GÓI TÙY THEO LOẠI: 30 CUỘN /THÙNG & 20 CUỘN /THÙNG

NHÃN HIỆU: KIM XUÂN -CHINA

LIÊN HỆ MUA HÀNG : MR HÙNG  (0915.886.916)